Over

De snijtafel is een internetvideoserie waarin – sinds september 2012 – populaire cultuur wordt ontleed, geïnterpreteerd en bekritiseerd. De besproken onderwerpen lopen sterk uiteen (tv-programma's, politieke toespraken, columns, commercials, een waarschuwingsbord), maar de vorm is vast: Kasper C. Jansen en een gastspreker ontleden en becommentariëren samen één of hooguit enkele bronnen van a tot z. Hierbij mogen ze vrijelijk redeneren en associëren, zolang het onderwerp van gesprek maar de bron blijft. Uiteindelijk vellen ze een oordeel. Het gesprek heeft geen maximale lengte en wordt volledig opgenomen. Achteraf monteert Kasper de opname tot een prettig kijkbare samenvatting van het gesprek, afgewisseld met de besproken fragmenten uit de bron en mogelijk andere bronnen, die de sprekers als voorbeelden hebben aangehaald. De spontaniteit en geestigheid van de dialoog blijven zo behouden, terwijl herhalingen, doodlopende zijsporen en onnodige uitweidingen zijn verwijderd.

Inmiddels is De snijtafel uitgebreid met het terugkerende evenement De snijtafel offline in De Balie en een podcast. Bij De snijtafel offline gaat de nieuwste aflevering 'in première', waarna de twee sprekers uit de aflevering in gesprek gaan met twee tegenstanders (idealiter de bekritiseerde partij zelf). Presentatie is in handen van hetzij Ewout Jansen, hetzij Revka Bijl. De podcast bestaat met name uit (verlengde) luisteredities van de afleveringen en vrijere, minder zwaar gemonteerde gesprekken tussen Kasper en gasten, waarin algemene bespiegeling, verandering van onderwerp, discussie en twijfel onbeperkt zijn toegestaan. Je kunt de podcast vinden via o.a. RSS, Soundcloud, iTunes, Spotify, Google, Stitcher en PodNL.

De snijtafel is in de loop van zijn bestaan drie keer zelfstandig geweest (2012-2013, 2015-2017, 2019-heden), twee keer onderdeel geweest van de VPRO (2013-2014, 2017-2019) en één keer van De Correspondent (2014-2015). Sinds medio 2019 is De snijtafel, als zelfstandig project aangesloten bij Stichting Cultuurbord, volledig aangewezen op crowdfunding via donaties.

Contact opnemen kan via: info@desnijtafel.nl.